Irbis Strzecharstwo

Strzecha - OPINIA TECHNICZNA

to specjalistyczna ocena stanu technicznego dachu krytego strzechą. Określa ona, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty elementów pokrycia i formułuje wnioski dotyczące dalszych losów i wskazanych zamierzeń.

Strzecha - Ocena stanu technicznego

Opinia techniczna pokrycia strzechą jest tworzona na podstawie dokładnych oględzin obiektu, analizy na podstawie doświadczenia i dostępnej dokumentacji projektowej, która w przypadku pokryć strzechą jest niestety bardzo ogólna. Zwykle więc diagnoza w takim opracowaniu jest stawiana na podstawie wiedzy i doświadczenia eksperta.

Konieczność wykonania takiej dokumentacji zachodzi w różnych przypadkach: na przykład kiedy w dachu pojawiają się przecieki, gdy istniejący budynek planujemy modernizować (przebudować), bądź kiedy zamierzamy zmieniać sposób użytkowania czy po prostu go nabyć. Podstawowym celem opinii jest ocena stanu obiektu na tle obowiązujących standardów technicznych.

Zawartość Opinii Technicznej

Poprawnie sporządzona opinia techniczna powinna zawierać:

 • określenie zakresu opracowania i celu, jakiemu ma służyć;
 • podstawy formalne;
 • kopię całej dostępnej dokumentacji projektowej;
 • opis i charakterystykę przedmiotu opracowania;
 • wnioski końcowe i zalecenia;

Nasze opinie techniczne dachów krytych strzechą zawierają:

 • rodzaj materiału, układ i sposób montażu, zabezpieczenia;
 • określenie stanu dachu i oznaczenia obszarów z wadami;
 • określenie perspektywy napraw lub odnowienia strzechy;
 • dokumentację fotograficzną opisanych elementów;
 • wnioski końcowe dotyczące wad oraz sposobu ich usunięcia.

Jeśli chcesz zamówić Opinię Techniczną

Nasza firma oferuje opracowywanie opinii technicznych w zakresie dachów krytych strzechą. W celu zamówienia opinii technicznej prosimy opisać:

 • jaka jest przyczyna zlecenia wykonania opinii;
 • jaki jest rodzaj pokrycia i wykończeń;
 • wielkość dachu;
 • dostęp do dachu;
 • kontakt (telefon, adres);
 • sugerowany termin wykonania wizji lokalnej;
 • kontakt do wykonawcy.
Możemy zmienić termin wykonania wizji lokalnej w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Koszt wykonania opinii technicznej jest uzależniony:

 • od zakresu zlecenia;
 • rodzaju i wielkości dachu;
 • ilości błędów wykonawczych, które zostaną ujawnione;
 • ilości obszarów wymagających pogłębionej analizy;
 • sposobu dostępu do dachu;
 • lokalizacji;
 • ewentualnych dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić (potrzeba wykonania odkrywek demontaż-montaż, potrzeba wynajęcia sprzętu umożliwiającego dostęp do dachu itd.).
Wystawiamy faktury vat 23%.

Przeciętny czas realizacji opinii technicznej to 14 dni roboczych. Zleć wykonanie opinii

Przykładowa opinia techniczna

Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.1 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.2 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.3 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.4

Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.5 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.6 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.7 Strzecha, dach trzcinowy: przykładowa opinia techniczna str.8
Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt
Nasza specjalność
Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]