Irbis Strzecharstwo

STRZECHA I NOWY DACH

w połączeniu z budownictwem współczesnym może być źródłem satysfakcji inwestora. Warunkiem jest traktowanie takiej realizacji jako czegoś wyjątkowego, co wymaga niecodziennych rozwiązań, dając w zamian unikalny efekt!

Nowa strzecha - przykłady naszych realizacji

Jesteśmy dumni że pokryte przez nas dachy prezentują się doskonale przez wiele lat od wykonania. Zawsze to inwestor decyduje, czy uznaje naszą pracę za satysfakcjonującą - to jego zdanie jest decydujące przy ocenie całości jak i poszczególnych detali. Nasza uwaga i dbałość o szczegóły wszystkich realizowanych projektów pozwala twierdzić, że zaliczają się one do czołówki najpiękniejszych strzech w Europie – poniżej sami możecie to ocenić. Wszystkie publikowane tu zdjęcia prezentują wykonane przez nas dachy i rekomendowane przez nas rozwiązania!

Strzecha, dach trzcinowy Irbis: podmiejska siedziba rodowa - strzecha na nowym domu - Lubusza! Strzecha Irbis, dach trzcinowy na nowym domu - Lisia Chata Mazowsze

Jesteśmy w stanie zrealizować nawet nieprzeciętnie duże dachy, ale na co dzień wykonujemy dachy o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych i prowadzimy ich serwisy - także dachów wykonanych przez inne firmy, kiedy inwestor przekonuje się, że zrobimy to lepiej. Staramy się realizować zlecenia z użyciem wysokiej jakości materiałów, pochodzących z pewnych źródeł, w tym często spoza Polski. Stosujemy standardy europejskie. Mamy 27-letnie doświadczenie w branży, które znacznie przekracza zarówno doświadczenie większości strzecharzy, jak i ich możliwości poznawania nowych technologii.

Dach trzcinowy Irbis Rezerwat Bobra - strzecha na nowym domu - Zachodnie Pomorze! Dach trzcinowy Irbis, strzecha na domku weekendowym - Dania

Strzecha: nasz udział - Twój dom

Jeśli współpraca przy realizacji projektu ma zakończyć się sukcesem, inwestor musi być dobrze poinformowany – tylko wtedy może podejmować właściwe decyzje. Często przygotowanie i realizacja inwestycji trwa przez kilka lat – w tym czasie bierzemy udział w opracowaniu koncepcji architektonicznej, samego projektu i w końcu we właściwym dostosowaniu elementów budynku współzależnych ze strzechą. Wszystko po to, aby stworzyć spójny system, który zapewni długą i bezproblemową eksploatację.

Dach trzcinowy, strzecha na rodowej siedzibie w Gammel Om - dach trzcinowy Irbis Strzecha: dach naczółkowo półszczytowy - strzecha Irbis

Współpracujemy w powyższym zakresie z biurami architektonicznymi projektującymi Twój dom. Możemy polecić pracownie, z którymi już pracowaliśmy, profesjonalistów w obszarze projektowania budynków z pokryciami tradycyjnymi. W przypadku problemów z realizacją poszczególnych elementów projektu zawsze jesteśmy do dyspozycji przy opracowaniu indywidualnych rozwiązań, tworzących z domu funkcjonalną całość, która przez długie lata ma stanowić bezpieczną i stabilną siedzibę .

Nowa strzecha kalenica ze słomy - dach trzcinowy Irbis Nowa strzecha z kalenicą wrzosową - dach trzcinowy Irbis

Dachy kryte strzechą... fantazyjne okna!

"Okna strzecharskie"? Aby zrozumieć ich ideę musimy poznać właściwości strzechy. Optymalny kąt nachylenia dachu krytego strzechą to ok. 55 stopni. Najmniejszy kąt nachylenia, zapewniający jeszcze akceptowalną trwałość pokrycia to 45 stopni! Zmniejszenie go przekłada się bezpośrednio na drastyczne skrócenie trwałości strzechy! Ta zależność pokazuje nam, że każde podniesienie połaci zmusza do znalezienia sposobu zachowania mimo to spadku. Jeśli połac jest wystarczająco długa, to podniesienie połaci na oknie nie sprawia większych problemów, ale przy krótkiej połaci rozwiązaniem jest dodanie spadków bocznych.

Dach trzcinowy i lukarna wykończona trwałym panelem (25 lat gwarancji) - strzecha Irbis Strzecha Irbis: duże okna strzecharskie mogą składać się z kilku elementów - dach trzcinowy Irbis Strzecha Irbis: okna strzecharskie mogą otwierać się na zewnątrz - strzecha Irbis

O ile spadki boczne przy lukarnie da się uzyskać, to jednak rozwiązanie to niewiele ma wspólnego z prostotą i właściwą dla dachu krytego strzechą elegancją. W tradycji strzecharskiej przyjęło się rozwiązanie które spełnia wszystkie wymogi, a jednocześnie nie stwarza żadnych trudności - czy to z dodatkową konstrukcją, czy pokryciem kalenicy, czy wreszcie z opierzeniem! Rozwiązanie zapewniające szczelność i dobre doświetlenie poddasza - okno w kształcie "wolego oka". Współpracujemy z producentami okien strzecharskich. Sprowadzamy na zamówienie niemal dowolnych kształtów okna z konstrukcją dla strzech .

Irbis Strzecharstwo: okno strzecharskie trójdzielne - dach trzcinowy Irbis Irbis Strzecharstwo: duże okno strzecharskie dwudzielne - strzecha Irbis Irbis Strzecharstwo: obróbka strzechą nietypowego okna - dach trzcinowy Irbis

Komin - bezpieczeństwo strzechy

Ze statystyk wynika, że komin to przyczyna ok. 90% pożarów strzechy. Dlatego planując pokrycie strzechą musimy uwzględnić wykonanie komina w wersji przeznaczonej specjalnie dla strzechy. Czym zatem komin dla strzechy się wyróżnia? Powinien mieć pogrubione ścianki na odcinku zaczynającym się poniżej przejścia przez pokrycie aż do wyjścia ponad nie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ukryty przed możliwością kontroli wzrokowej jest fragment komina o długości ok. jednego metra. Dopiero po wielu latach, w trakcie wymiany pokrycia (jeśli wcześniej nie nastąpi pożar), możemy przekonać się jaki jest jego stan w tym miejscu.

Irbis Strzecharstwo: Uszkodzenia komina po kilkudziesięciu latach eksploatacji - strzecha Irbis

Szczególnie starannie przemyślany powinien być komin dla pieców stałopalnych. Wystarczy odrobina nieuwagi aby przyjemność spędzania czasu z wesoło trzaskającym ogniem w kominku zakończyła się pożarem sadzy. Temperatury jakie wówczas występują w kominie mogą doprowadzić do jego zniszczenia i zapłonu pokrycia - zarówno przez uszkodzone ściany komina jak i za pośrednictwem strzelających słupem ognia drobnych cząstek stałych palących się w przewodzie kominowym. Tu z pomocą przychodzi daszek kominowy z siatką przeciwiskrową, który "dusi" pożar sadzy, ograniczając dopływ tlenu i wydostawanie się płomienia na zewnątrz.

Irbis Strzecharstwo: komin systemowy z obudową przejścia przez pokrycie - dla dachu trzcinowego Irbis

Przed pożarem, od komina na zdjęciu, uchroniło paradoksalnie niedbalstwo wykonawcy - brak opierzenia spowodował systematyczne przenikanie wody do warstwy pokrycia utrudniając zapłon. Niżej mamy przykład właściwego wykonania komina dla strzechy, choć polskie przepisy milczą na ten temat. Widzimy tu też drzwiczki, przez które powinno się dokonywać okresowego czyszczenia, bez potrzeby wychodzenia na dach. W zależności od rozwiązań technicznych, jakie przyjęto przy projektowaniu domu, stosujemy odpowiedni system kominowy, bądź realizujemy komin w systemie tradycyjnym - murowanym z cegły.

Strzecha: rewizja służąca do czyszczenia komina z poddasza - dach trzcinowy Irbis

Przy średnicach przewodów kominowych rzędu 20 i więcej centymetrów znaczenie dla trwałości komina ma też uniemożliwienie wnikanie do przewodu spalinowego wody z opadów. To zamakanie materiału z którego wykonany jest przewód (cegła lub ceramika) powoduje jego szybszą degradację - z wodą wnikają agresywne związki, wydzielające się podczas spalania a osiadajace na ściankach przewodu kominowego. Suchy komin ułatwia też proces spalania - szybciej się nagrzewa powodując lepszy ciąg. Jeszcze jedna zaleta daszka kominowego z siatką przeciwiskrową, to zabezpieczenie przed ptakami które, przy braku siatki, w przewodach chętnie gniazdują!

Irbis Strzecharstwo: daszek kominowy z siatką przeciwiskrową

Odwodnienia terenu wokół domu krytego strzechą

Jeden z mitów na temat strzech mówi, że wysoką cenę pokrycia rekompensuje brak konieczności instalowania rynien... Otóż nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością, a jak już się zapewne zorientowaliście bezpieczne i w pełni funkcjonalne pokrycie strzechą wymaga jednak zabiegów dodatkowych, niespotykanych przy innych pokryciach, o których często zapomina się, bądź pomija je ze względów oszczędnościowych. Takim zagadnieniem jest odwodnienie terenu przy budynku krytym strzechą, bo o ile nie instaluje się na strzesze rynien (za wyjątkiem ciągów pieszych, wejść) to wodę odprowadza ona jak każde inne pokrycie!

Odwodnienie budynku krytego strzechą - dach trzcinowy Irbis

Woda ma to do siebie, że jeśli pozostawimy ją samą sobie to w krótkim czasie może być przyczyną problemów: może dojść do zawilgocenia ścian, zastoin wody wokół budynku utrudniających normalne użytkowanie a w drastycznych przypadkach do rozmiękczenia gruntu pod fundamentami. Pierwszym elementem odwodnienia jest wypuszczenie okapów poza obrys budynku - na odległość chroniącą przed rozpryskami wody, ale pozwalajacą na docieranie słońca do okien zimą. Pod okapem wykonujemy rynienkę (40-50cm) odprowadzającą wody opadowe do miejsca przeznaczenia. Poniżej na zdjęciach możecie zobaczyć efekt.

Odwodnienie wypełnione żwirkiem - strzecha Irbis

Estetyczne wykończenia - podbitki i okładziny

Już wspominałem, o konieczności wysunięcia okapu dachu krytego strzechą na odległość zabezpieczającą ściany przed rozpryskami wody ściekającej z dachu - to tworzy dość dużą przestrzeń pomiędzy okapem a ścianą. Zwykle, po ociepleniu ściany, zamyka się tę przestrzeń okładziną z drewna która tworzy dodatkową poduszkę powietrzną, izolującą ścianę kolankową. Przy wykonaniu strzechy w systemie zamkniętym pamiętać musimy o pozostawieniu dopływu powietrza zapewniającego wentylację przestrzeni nad ociepleniem i pod trzciną.

podbitka na dachu w kształcie stożka - strzecha Irbis podbitka malowana na biało - dach trzcinowy Irbis

Często zdarza się nam wykorzystywać okładzinę z elementów drewnianych do wykańczania na przykład powierzchni ścian szczytowych. Estetyczny sposób wykonania zwykle zależy od tradycji lokalnej, ale poza tym wskazane jest umieszczenie rusztu konstrukcyjnego i wypełnienie przestrzeni pomiędzy jego elementami dodatkową warstwą izolacji termicznej, którą przed zakryciem deskowaniem osłaniamy wiatroizolacją. Osobom preferującym bezobsługowe rozwiązania możemy polecić to, ktore widać wyżej: na zdjęciu z wykonaną przez nas lukarną

ozdobne deskowanie szczytu - strzecha Irbis Podbitka na okrągło - dach trzcinowy Irbis

Mała architektura kryta strzechą

Zwykle teren wokół domu krytego strzechą zagospodarowuje się w podobnym stylu. Tu przedstawiam kilka z naszych realizacji pokazujących przykłady możliwych rozwiązań.

Altana z grillem - strzecha Irbis Śmietnik nakryty strzechą - strzecha Irbis Fragment bramy z certyfikatem gwarancyjnym Irbis Strzecharstwo

Mała architektura to obiekty które nie tylko współtworzą klimat domu, ale mogą też pełnić funkcje użytkowe: domek dla dzieci, zadaszony grill, studnia, drewutnia, czy prozaiczny śmietnik...

Domek dla dzieci - dach trzcinowy, strzecha Irbis Drewutnia - dach trzcinowy, strzecha Irbis Domek ogrodowy na narzędzia i karmę dla zwierząt - dach trzcinowy Irbis

Jeśli zlecasz wykonanie nowej strzechy

Oferujemy realizację pokrycia strzechą. Zalecamy kontakt już na etapie projektowania! W celu nawiązania współpracy prześlij wymagane informacje:

  • powierzchnia dachu;
  • rodzaj obiektu;
  • wymagane zabezpieczenia;
  • planowany termin i czas realizacji;
  • kontakt (telefon, adres);
Termin realizacji zlecenia uzależniony jest od jego czasochłonności - może być konieczna rezerwacja wolnego terminu, pozwalającego na realizację zlecenia.

Koszt wykonania strzechy jest uzależniony:

  • od wielkości powierzchni strzechy;
  • od ilości okien, kominów itp.;
  • od zakresu prac które mamy zrealizowac (konstrukcja, zabezpieczenia, docieplenie itp);
  • lokalizacji;
Wystawiamy faktury vat. W przypadku nieruchomości spełniających warunki ustawowe możliwy jest vat w wysokości 8%. Na prace wykonane od podstaw przez naszą firmę udzielamy
do 10 lat gwarancji!
Prześlij zapytanie ofertowe

Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt
Nasza specjalność
Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]