Irbis Strzecharstwo

STRZECHA NORMY STANDARDY i WYTYCZNE

- prezentujemy zasady techniczne, normy i wytyczne wykonania strzech w Europie - systematyzujemy tu zasady wykonania pokryć z trzciny! Prezentujemy kanon - wymogi strzechy - który warto znać projektując architekturę krytą strzechą w Polsce!

Strzecha informacje - dla architekta

Zebraliśmy, dostosowując do polskich warunków, oraz rekomendujemy architektom i projektantom poniższe warunki techniczne realizacji strzech (dach kryty strzechą)! Wyrażamy zgodę na ich kopiowanie i umieszczanie w dokumentacjach projektowych, oraz na stronach internetowych osób, firm i instytucji, które mają na uwadze pozytywny rozwój naturalnych pokryć dachowych w Polsce!
Prosimy w takich przypadkach o podanie źródła jako:
Irbis Strzecharstwo - www.strzecha.eu

Poniższe opracowanie zawiera wyłącznie podstawowe warunki techniczne wykonania strzech, które mają zasadniczy wpływ na trwałość i bezpieczeństwo obiektu - dach kryty strzechą! Jeśli w przyszłości zajdzie taka konieczność, będziemy je uzupełniać i rozszerzać o nowe tematy, bo pomimo tego, że dachy kryte strzechą mają swoje początki w prehistorii, to technologia ta nadal aktywnie się rozwija, dostosowując do wyzwań stawianych przez współczesne budownictwo! Jesli nie znaleźliście odpowiedzi na nurtujące Was pytanie zapraszamy do kontaktu.

Dach kryty strzechą - izolacja termiczna!

Trzcina jako materiał tworzący strzechę - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) według badań laboratoryjnych płyty trzcinowej o gęstości 250kg/m3

 • sucha - 0,04 W/mK
 • średnio wilgotna - 0,07 W/mK
 • wilgotna - 0,1 W/mK
Spróbujmy uśrednić podane parametry i przyjmijmy podawaną często wartość lambda dla płyty trzcinowej w stanie średnio wilgotnym równą 0,07 W/mK. Musimy uwzględnić to, że trzcina w płytach jest bardziej sprasowana niż w warstwie strzechy (gęstość strzechy to ok. 150kg/m3). Istotna jest tu też grubość pokrycia - 35cm na całej powierzchni dachu (!) to standard według jakiego Irbis Strzecharstwo wykonuje strzechy, jeśli to tylko możliwe (odstępstwo stanowią dachy z kalenicą ceramiczną, która narzuca zmniejszenie grubości strzechy w kalenicy do ok. 25cm). Z tak uproszczonych wyliczeń wychodzi nam wartość U=0,20 W/(m²K). Musimy pamiętać, że jest to wartość uśredniona – dla średnio wilgotnej trzciny! Przy zachowaniu grubości pokrycia 35cm i praktycznie bliskiej zeru wilgotności w czasie upałów cieszyć się możemy jeszcze większą izolacją od wysokich, letnich temperatur, jesienią wracamy do średniej a zimą, przy pokrywie śnieżnej na dachu i znacznie niższej wilgotności powietrza znów mamy zwiększony komfort cieplny. Należy pamiętać, że pokrycie z trzciny wykonywane jest w taki sposób, aby z jednej strony jak najściślej ułożyć trzcinę, ale też zachować dobrą cyrkulację powietrza w trzydziestopięcio centymetrowej warstwie. W efekcie uzyskujemy gęstość strzechy na poziomie 150 kg/m3, ale też większą wrażliwość na przedmuchy ostrego wiatru.

Współczynnik przewodzenia ciepła strzechy: Powtórzmy - przy realizacji pokryć z trzciny, w każdym systemie, powinny być one odobrze wentylowane od spodu, aby zachowały właściwą trwałość - to jednak wpływa znacząco na wahania izolacyjności termicznej strzechy. W wyniku zastosowania się do wymogów zapewniających trwałość materiału uzyskujemy pokrycie charakteryzujące się okresowymi zmianami współczynnika izolacyjności – dla strzechy w okresach suchych i bezwietrznych jest on niemal dwukrotnie lepszy, zaś w czasie silnych wiatrów i dużej wilgotności nasz dach kryty strzechą posiada izolacyjność porównywalną z 12 cm grubości izolacją z wełny mineralnej – doskonałą, ale jednak wymagającą docieplenia(!), zimą znów współczynnik U jest prawie dwukrotnie wyższy – szczególnie wtedy, kiedy pokrycie jest otulone warstwą śniegu, zamykającego drogę podmuchom wiatru, co nie ma aż takiego znaczenia przy innego rodzaju pokryciach! Z własnego doświadczenia wiem, że warto zapewnić sobie komfort bez spadków i ocieplić dodatkowo dach kryty strzechą, jeśli zamierzamy wykorzystać poddasze jako kondygnację mieszkalną. Wtedy nie będziemy odczuwali negatywnych efektów różnic izolacyjności strzechy, a korzystamy z wyjątkowego efektu latem (chłód w największe upały!) i zimą (ciepło pomimo lutowych mrozów!). O czym warto pamiętać myśląc o pokryciu z trzciny na dach? O tym, że podawana w zagranicznych źródłach (a i często na stronach polskich strzecharzy) wartość współczynnika U=0,35W/(m²K) dotyczy strzechy o standardowej na zachodzie grubości 28-30cm, w stanie wilgotnym! Między innymi dlatego tak dużą wagę należy przykładać podczas projektowania strzechy do zachowania cyrkulacji powietrza, która zapewnia długotrwałość pokrycia i znacznie lepszą izolacyjność dachu przez większą część roku!;

Pokrycie z trzciny: kąt, konstrukcja i okna

Strzecha standardy: kąt nachylenia głównej połaci dachu który jest kryty strzechą:

 • standard 50-55 stopni
 • minimum 45 stopni.
To kąt nachylenia dachu krytego strzechą decyduje o trwałości strzechy, a ma też wpływ na bezpieczeństwo przeciw pożarowe pokrycia.
Konstrukcja: przy pokryciu strzechą waga pokrycia o grubości 35-45 cm to 45-75 kg/m2. Pod strzechę stosuje się łaty 4x8cm, przy rozstawie krokwi do 1m.
Podbudowa strzechy: pod strzechę można zastosować membranę paro-przepuszczalną jak przy innych pokryciach, albo deskowanie pokryte membraną o wysokiej paro-przepuszczalności - nie wolno pod strzechą stosować papy!!!

Konstrukcja okien:

 • najmniejszy dystans do krawędzi dachu krytego strzechą 2m
 • najmniejszy dystans do przełamania / grzbietu strzechy 2m
 • najmniejszy dystans do kosza - 2m
 • najmniejszy dystans od szczytu konstrukcji dachu 1m
 • dystans dolnej krawędzi konstrukcji okna do górnej powierzchni łat, pod kątem prostym do połaci 20-25cm
Kąt nachylenia strzechy na oknach obrabianych strzechą:
 • okno kryte strzechą, w kształcie „wole oko”: 35 stopni
 • okno kryte strzechą w kształcie prostokątnym, kwadratowym: minimum 45 stopni

Kominy, murowane elementy i okap

Kominy: przy pokryciu strzechą wszystkie ściany zewnętrzne komina powinny być pogrubione o ok. 14cm, w części przechodzącej przez pokrycie! Poniżej pogrubienia umieszczamy rewizję do czyszczenia komina z poddasza; Najmniejszy dystans pogrubienia przechodzącego przez pokrycie od konstrukcji drewnianej mierzony pod kątem prostym do połaci to 30 cm; Najmniejszy dystans rewizji od konstrukcji drewnianej dachu mierzony pod katem prostym do połaci – 1m; Rewizja z drzwiczkami o podwójnej ściance lub dwoma niezależnymi zamknięciami; Przy pokryciu strzechą minimalizuje się konieczność chodzenia po pokryciu z uwagi na degradację pokrycia, możliwość wyrwania opierzeń, uszkodzenia warstwy zabezpieczającej przed zapłonem itp

Elementy murowane, styczne ze strzechą (facjatki wchodzące w połać, murowane lukarny, kominy itp.) w miejscu styku ze strzechą powinny posiadać „wydrę” o wysokości 25-30 cm, w którą wejdzie pokrycie, albo zamiennie tzw. "kocie schodki” - murowany wypust 12cm, który nakryje połączenie ściany z pokryciem, zapewniając wstępne opierzenie.
Okap: - zakończenie strzechy można wykonać równolegle do powierzchni ziemi lub pod kątem bliskim 90 stopni do połaci. Najszybciej i najłatwiej ewentualny ogień rozprzestrzenia się od okapu – tu zwracamy szczególną uwagę na rozwiązania utrudniające rozprzestrzenianie się ognia, ale jednocześnie wysuwamy możliwie daleko, aby uniknąć zamakania ścian.

Strzecha projektowanie Odwodnienia

Odwodnienie dachu krytego strzechą składa się z dwóch elementów! Pierwszy to rynna, umieszczana na dedykowanych uchwytach, lub konstrukcyjne wyoblenie połaci dachu krytego strzechą. Te rozwiązania stosujemy wyłącznie nad ciągiem pieszym - wejściem. Pozostała część wód opadowych zbierana powinna być już po opuszczeniu powierzchni strzechy, przez odwodnienie w postaci drenażu powierzchniowego: rynienka betonowa z umieszczoną wewnątrz rurą drenażową owiniętą geowłókniną, włóknem kokosowym itp., przysypana żwirem. Ważne jest miejsce odprowadzenia wody – odpowiednio duży zbiornik na deszczówkę, obniżenie terenu itp. Moim zdaniem nie jest to oszczędność, ale poprawa estetyki dachu z naturalnym pokryciem!

Strzecha projektowanie i rynna miedziana nad wejściem do domu - zintegrowana z rozbijaczem śniegu

Doskonale zdaję sobie sprawę, że zawarte tu informacje nie wyczerpują zakresu jaki może może znaleźć się w obszarze zainteresowań architekta czy projektanta, kiedy stoi przed nim zadanie zaprojektowanie obiektu z pokryciem z trzciny. Jestem przekonany, że omówiłem zagadnienia które w Polsce są mało znane, bądź do których przykłada się nadal małą wagę. Oczywiście w serwisie "Irbis Strzecharstwo" znaleźć można całe działy opisujące dokładnie zagadnienia, których tu brak. Także zdjęcia ilustrujące opisane tu elementy! Zapraszam do zapoznania się z zawartością naszego serwisu - link na dole strony "Mapa Serwisu". Polecam szczególnie dział poświęcony zabezpieczeniom przeciw pożarowym strzech.

Konstrukcyjne wyoblenie strzechy nad wejściem do budynku - dach kryty strzechą - strzecha projekt

Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt

Nasza specjalność

Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]