Irbis Strzecharstwo

STRZECHA - WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA DLA ARCHITEKTÓW

- w związku z brakiem formalnie obowiązujących zasad technicznych wykonania strzech w naszym kraju, systematyzujemy obowiązujące w Europie! Prezentujemy kanon, który warto znać, projektując architekturę krytą strzechą w Polsce!

Strzecha - Warunki techniczne realizacji

Zebraliśmy, dostosowując do polskich warunków, oraz rekomendujemy architektom jak i projektantom poniższe warunki techniczne realizacji strzech (krycia dachów strzechą)! Wyrażamy zgodę na ich kopiowanie i umieszczanie w dokumentacjach projektowych, oraz na stronach internetowych osób, firm i instytucji, które mają na uwadze pozytywny rozwój naturalnych pokryć dachowych w Polsce!
Prosimy w takich przypadkach o podanie źródła jako:
Irbis Strzecharstwo - www.strzecha.eu

Poniższe opracowanie zawiera wyłącznie podstawowe warunki techniczne wykonania strzech, które mają zasadniczy wpływ na trwałość i bezpieczeństwo obiektu (dach kryty strzechą)! Jeśli w przyszłości zajdzie taka konieczność, będziemy je uzupełniać i rozszerzać o nowe tematy, bo pomimo tego, że dachy kryte strzechą mają swoje początki w prehistorii, to technologia ta nadal aktywnie się rozwija, dostosowując do wyzwań stawianych przez współczesne budownictwo! Jesli nie znaleźliście odpowiedzi na nurtujące Was pytanie zapraszamy do kontaktu.

Izolacyjność strzechy trzcinowej!

Trzcina jako materiał tworzący strzechę - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) według badań laboratoryjnych płyty trzcinowej o gęstości 250kg/m3

 • sucha - 0,04 W/mK
 • średnio wilgotna - 0,07 W/mK
 • wilgotna - 0,1 W/mK
Spróbujmy uśrednić podane parametry i przyjmijmy podawaną często wartość lambda dla płyty trzcinowej w stanie średnio wilgotnym równą 0,07 W/mK. Musimy uwzględnić to, że trzcina w płytach jest bardziej sprasowana niż w warstwie strzechy (gęstość strzechy to ok. 150kg/m3). Istotna jest tu też grubość pokrycia - 35cm na całej powierzchni dachu (!) to standard według jakiego Irbis Strzecharstwo wykonuje strzechy, jeśli to tylko możliwe (odstępstwo stanowią dachy z kalenicą ceramiczną, która narzuca zmniejszenie grubości strzechy w kalenicy do ok. 25cm). Z tak uproszczonych wyliczeń wychodzi nam wartość U=0,20 W/(m²K). Musimy pamiętać, że jest to wartość uśredniona – dla średnio wilgotnej trzciny! Przy zachowaniu grubości pokrycia 35cm i praktycznie bliskiej zeru wilgotności w czasie upałów cieszyć się możemy jeszcze większą izolacją od wysokich, letnich temperatur, jesienią wracamy do średniej a zimą, przy pokrywie śnieżnej na dachu i znacznie niższej wilgotności powietrza znów mamy zwiększony komfort cieplny. Należy pamiętać, że strzecha wykonywana jest w taki sposób, aby z jednej strony jak najściślej ułożyć trzcinę, ale też zachować dobrą cyrkulację powietrza w trzydziestopięcio centymetrowej warstwie. W efekcie uzyskujemy gęstość strzechy na poziomie 150 kg/m3, ale też większą wrażliwość na przedmuchy ostrego wiatru.

Współczynnik przewodzenia ciepła strzechy: Powtórzmy - przy realizacji strzechy, w każdym systemie, pokrycie powinno być dobrze wentylowane od spodu, aby zachowało właściwą trwałość - to jednak wpływa znacząco na wahania izolacyjności termicznej strzechy. W wyniku zastosowania się do wymogów zapewniających trwałość materiału uzyskujemy pokrycie charakteryzujące się okresowymi zmianami współczynnika izolacyjności – dla strzechy w okresach suchych i bezwietrznych jest on niemal dwukrotnie lepszy, zaś w czasie silnych wiatrów i dużej wilgotności nasza strzecha posiada izolacyjność porównywalną z 12 cm grubości izolacją z wełny mineralnej – doskonałą, ale jednak wymagającą docieplenia(!), zimą znów współczynnik U jest prawie dwukrotnie wyższy – szczególnie wtedy, kiedy pokrycie jest otulone warstwą śniegu, zamykającego drogę podmuchom wiatru, co nie ma aż takiego znaczenia przy innego rodzaju pokryciach! Z własnego doświadczenia wiem, że warto zapewnić sobie komfort bez skoków w dół i ocieplić dodatkowo dach kryty strzechą, jeśli zamierzamy wykorzystać poddasze jako kondygnację mieszkalną. Wtedy nie czujemy negatywnych efektów różnic izolacyjności strzechy, a korzystamy z wyjątkowego efektu latem (chłód w największe upały!) i zimą (ciepło pomimo lutowych mrozów!). O czym warto pamiętać myśląc o strzesze na dach? O tym, że podawana w zagranicznych źródłach (a i często na stronach polskich strzecharzy) wartość współczynnika U=0,35W/(m²K) dotyczy strzechy o standardowej na zachodzie grubości 28-30cm, w stanie wilgotnym! Między innymi dlatego tak dużą wagę należy przykładać podczas projektowania strzechy do zachowania cyrkulacji powietrza, która zapewnia długotrwałość pokrycia i znacznie lepszą izolacyjność dachu przez większą część roku!;

Strzecha - Kąt, podbudowa i okna

Kąt nachylenia głównej połaci dachu który jest kryty strzechą:

 • standard 50-55 stopni
 • minimum 45 stopni.
To kąt nachylenia dachu krytego strzechą decyduje o trwałości strzechy, a ma też wpływ na bezpieczeństwo przeciw pożarowe pokrycia.
Konstrukcja: przy pokryciu strzechą waga pokrycia o grubości 35-45 cm to 45-75 kg/m2. Pod strzechę stosuje się łaty 4x8cm, przy rozstawie krokwi do 1m.
Podbudowa strzechy: pod strzechę można zastosować membranę paro-przepuszczalną jak przy innych pokryciach, albo deskowanie pokryte membraną o wysokiej paro-przepuszczalności - nie wolno pod strzechą stosować papy!!!

Konstrukcja okien:

 • najmniejszy dystans do krawędzi dachu krytego strzechą 2m
 • najmniejszy dystans do przełamania / grzbietu strzechy 2m
 • najmniejszy dystans do kosza - 2m
 • najmniejszy dystans od szczytu konstrukcji dachu 1m
 • dystans dolnej krawędzi konstrukcji okna do górnej powierzchni łat, pod kątem prostym do połaci 20-25cm
Kąt nachylenia strzechy na oknach obrabianych strzechą:
 • okno kryte strzechą, w kształcie „wole oko”: 35 stopni
 • okno kryte strzechą w kształcie prostokątnym, kwadratowym: 45 stopni

Kominy, murowane elementy i okap

Kominy: przy pokryciu strzechą wszystkie ściany zewnętrzne komina powinny być pogrubione o ok. 14cm, w części przechodzącej przez pokrycie! Poniżej pogrubienia umieszczamy rewizję do czyszczenia komina z poddasza; Najmniejszy dystans pogrubienia przechodzącego przez pokrycie od konstrukcji drewnianej mierzony pod kątem prostym do połaci to 30 cm; Najmniejszy dystans rewizji od konstrukcji drewnianej dachu mierzony pod katem prostym do połaci – 1m; Rewizja z drzwiczkami o podwójnej ściance lub dwoma niezależnymi zamknięciami; Przy pokryciu strzechą minimalizuje się konieczność chodzenia po pokryciu z uwagi na degradację pokrycia, możliwość wyrwania opierzeń, uszkodzenia warstwy zabezpieczającej przed zapłonem itp

Elementy murowane, styczne ze strzechą (facjatki wchodzące w połać, murowane lukarny, kominy itp.) w miejscu styku ze strzechą powinny posiadać „wydrę” o wysokości 25-30 cm, w którą wejdzie pokrycie, albo zamiennie tzw. "kocie schodki” - murowany wypust 12cm, który nakryje połączenie ściany z pokryciem, zapewniając wstępne opierzenie.
Okap: - zakończenie strzechy można wykonać równolegle do powierzchni ziemi lub pod kątem bliskim 90 stopni do połaci. Najszybciej i najłatwiej ewentualny ogień rozprzestrzenia się od okapu – tu zwracamy szczególną uwagę na rozwiązania utrudniające rozprzestrzenianie się ognia, ale jednocześnie wysuwamy możliwie daleko, aby uniknąć zamakania ścian.

Strzecha - Odwodnienie wokół domu

Odwodnienie dachu krytego strzechą składa się z dwóch elementów! Pierwszy to rynna, umieszczana na dedykowanych uchwytach, lub konstrukcyjne wyoblenie połaci dachu krytego strzechą. Te rozwiązania stosujemy wyłącznie nad ciągiem pieszym czy wejściem. Pozostała część wód opadowych zbierana powinna być już po opuszczeniu powierzchni strzechy, przez odwodnienie w postaci drenażu powierzchniowego: rynienka betonowa z umieszczoną wewnątrz rurą drenażową owiniętą geowłókniną, włóknem kokosowym itp., przysypana żwirem. Ważne jest miejsce odprowadzenia wody – odpowiednio duży zbiornik na deszczówkę, obniżenie terenu itp. Moim zdaniem nie jest to oszczędność, ale poprawa estetyki dachu z naturalnym pokryciem!

Strzecha i rynna miedziana nad wejściem do domu - zintegrowana z rozbijaczem śniegu - Irbis Strzecharstwo

Doskonale zdaję sobie sprawę, że zawarte tu informacje nie wyczerpują zakresu jaki może może znaleźć się w obszarze zainteresowań architekta czy projektanta, kiedy stoi przed nim zadanie zaprojektowanie obiektu krytego strzechą. Jestem przekonany, że omówiłem zagadnienia które w Polsce są mało znane, bądź do których przykłada się nadal małą wagę. Oczywiście w serwisie "Irbis Strzecharstwo" znaleźć można całe działy opisujące dokładnie zagadnienia, których tu brak. Także zdjęcia ilustrujące opisane tu elementy! Zapraszam do zapoznania się z zawartością serwisu Irbis Strzecharstwo - link na dole strony "Mapa Serwisu". Polecam szczególnie dział poświęcony zabezpieczeniom przeciw pożarowym strzech.

Konstrukcyjne wyoblenie strzechy nad wejściem do budynku - dach kryty strzechą - Irbis Strzecharstwo

Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt

Nasza specjalność

Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]