Irbis Strzecharstwo

STRZECHA - SERWIS POKRYCIA

Realizacja strzechy to początek współpracy z naszą firmą! Pozostajemy do dyspozycji inwestorów również po okresie gwarancji, kontynuując utrzymanie strzechy w doskonałej kondycji. Przywracamy świetność także starym strzechom!

Strzecha - serwis kalenicy

1. Serwis kalenicy potrzebny jest w zależności od jej rodzaju po okresie eksploatacji od 3 do 12 lat; Serwisujemy kalenice wszosowe, słomiane, trzcinowe jak i ceramiczne czy miedziane. Wykonujemy kalenice angielskie - tkane łupkami leszczynowymi. Serwis kalenicy umożliwia jednocześnie sprawdzenie rzeczywistego stanu warstw składających się na zakończenie strzechy i ewentualną ingerencję dla przedłużenia jej trwałości. W drugiej kolejności sprawdzany jest podkład kalenicy i jego szczelność.

strzecha - sprawdzenie stanu podkładu kalenicy

W przypadku degradacji powodującej przecieki konieczna jest wymiana podkładu. Następnie, w zależności od materiału kalenicy, jest on wymieniany (kalenice wrzosowe, słomiane, trzcinowe) lub wykonujemy nowe spoiny (w przypadku kalenic ceramicznych) a w przypadku kalenic miedzianych dokonujemy sprawdzenia jakości połączeń i korygujemy je w przypadku nieszczelności. Serwis kalenicy kończymy wykonaniem drobnych napraw i uporządkowaniem dachu. Dobry stan kalenicy to trwałość strzechy

Serwis strzechy - wypełnienie kalenicy słomianej nowym materiałem

Strzecha - serwis podokienników

2. Serwisu podokienników czy ich wymiany dokonujemy po okresie porównywalnym z trwałością kalenicy. Przy wykończeniu strzechy wrzosem, słomą czy trzciną preferujemy wykonanie podokienników z drewna. Takie rozwiązanie zapewnia większą trwałość i serwis sprowadza się do sprawdzenia szczelności samych podokienników jak i opierzeń które się z nim stykają. W przypadku podokienników ceramicznych poza sprawdzeniem szczelności opierzeń odnawiamy spoinowanie gąsiorów z ewentualnym gruntowaniem środkiem hydrofobowym.

Strzecha - podokienniki powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenikanie wód opadowych

Najpewniejszym, ale i najdroższym rozwiązaniem jest wykonanie obróbek z blachy miedzianej. Ich serwis sprowadza się wyłącznie do sprawdzenia połączeń i ewentualnych dodatkowych opierzeń. Rozwiązanie z zastosowaniem blachy miedzianej ma tę zaletę, że może mieć różne kształty - tu akurat mamy przykład wykończeń płaskich. Miedź doskonale sprawdza się także w przypadku wykonania daszków na komin - jest stosunkowo odporna na wyziewy obecne w tym miejscu. Daszek z siatką przeciwiskrową zmniejsza ryzyko zapłonu pokrycia.

Miedziane wykończenia kalenicy, podokiennika i komina

Mech - czyszczenie i zabezpieczenie

3. Gruby mech na dachu krytym strzechą dodaje niecodziennego uroku takiemu pokryciu, ale niestety w krótkim czasie prowadzi do jego degradacji - to są fakty, które mogliśmy stwierdzić w trakcie prac serwisowych na wielu dachach. Mech zatrzymuje w pokryciu wodę z opadów, co w połączeniu z temperaturą wyższą niż otoczenia stwarza korzystne warunki rozwoju bakterii i grzybów rozkładających trzcinę. Podstawowym warunkiem trwałości strzechy jest zachowanie za wszelką cenę możliwości cyrkulacji - swobodnego przepływu powietrza

strzecha - mech nadaje połaci dachu urokliwego wdzięku, ale powoduje degradację pokrycia

W przypadku konieczności walki z mchem, który już się zadomowił na naszym dachu, Irbis Strzecharstwo stosuje bezpieczny dla strzechy środek, selektywnie eliminujący algi, porosty, mchy - w ciagu kilkunastu godzin. Zaletą stosowanego przez nas impregnatu jest to, że zabieg nie niszczy roślinności wokół domu, nawet kiedy niespodziewany podmuch wiatru zniesie krople na jej zielone części. Nie musimy się też przejmować jak zabieg wpłynie na rybki w ogrodowym stawie - będą bezpieczne! W przypadku zaniedbanego dachu, na którym grubość mchu dochodzi do kilku centymetrów, zabieg musi być powtórzony. Trwałość zabezpieczenia to ok. 2-3 lata!

Doświadczenia strzecharzy europejskich pozwoliły opracować sposoby walki z mchem, bez konieczności jego usuwania wraz z częścią zbutwiałej trzciny. Do sposobów tych należy napawanie warstwy strzechy środkami zawierającymi związki miedzi. Innym, naszym zdaniem bezpieczniejszym i trwalszym sposobem jest rozkładanie w warstwie kalenicy materiału miedzianego o bardzo dużej powierzchni. Powstawanie tlenku miedzi i sukcesywne przenoszenie go w dół połaci dachu przez wody opadowe hamuje rozwój szkodliwych patogenów.

strzecha - wkładka z wlókna miedzianego w kalenicy zabezpiecza całą połać znajdującą się poniżej

Strzecha - zagęszczanie połaci

4. Serwis strzechy może obejmować także jej ponowne zagęszczenie. Trzcina przez długie lata poddawana różnicom temperatur, wilgotności, wpływowi wiatrów oraz zamrażaniu i rozmrażaniu wierzchniej warstwy ulega powolnemu rozluźnieniu. To powoduje niezauważalne wysuwanie się jej spod prętów dociskowych, umożliwiając np. ptakom czy dzikim drapieżnikom wyciąganie źdźbeł trzciny i tworzenie nieszczelności.

Strzecha - dach po czyszczeniu z mchu, z ponownym zagęszczeniem trzciny

Są różne metody na zaradzenie temu problemowi. Z Francji znamy dachy w kropki - zagęszczanie połaci polegające na utykaniu w połaci krótkich, małych wiązek trzciny w regularnych odstępach i następnie wyrównanie całej połaci. Najczęściej wystarczy od nowa podklepać cały dach, wbijając ponownie trzcinę "na swoje miejsce". Na zdjęciach dachy po takim zabiegu - zwykle kończymy nim serwis okresowy wykonywany przez Irbis Strzecharstwo

Strzecha - Dach po 10 letnim przeglądzie, z ponownym zagęszczeniem trzciny

Strzecha - zabezpieczenia przeciw pożarowe

5. Co prawda serwis strzechy nie obejmuje wykonania izolacji przeciwpożarowej konstrukcji drewnianej (bo wykonuje się ją podczas układania nowej strzechy), ale warto w tym miejscu o niej wspomnieć. Jest to część systemu "bezpieczny dom pod strzechą", podobnie jak drugi element systemu widoczny na zdjęciu, czyli specjalna konstrukcja komina i ściśle okreslone miejsce umieszczenia rewizji kominowej, przez którą można czyścić komin bez wychodzenia na dach.

Strzecha - konstrukcja drewniana dachu pod strzechą z zabezpieczeniem przeciwogniowym

Impregnacja powierzchni strzechy środkiem obniżającym palność to kolejny element systemu, który doskonale uzupełnia poprzednie, a w połączeniu z siatką przeciwiskrową w daszku kominowym gwarantuje bezpieczeństwo w domu pod strzechą. Zabieg impregnacji powtarza się co ok. 3-5 lat w zależności od warunków lokalnych. Dzięki temu zabiegowi można uzyskać w Polsce klasyfikację dachu, według standardów unijnych, jako Nie Rozprzestrzeniający Ognia (NRO) - aktualnie B RooF.

strzecha - impregnacja powierzchni strzechy zmniejszająca palnośc pokrycia doskonale uzupełnia zabezpieczenie w postaci izolacji konstrukcji

Strzecha - modernizacja domu

6. Modernizacja domu jest okazją do wielu zmian które mogą poprawić jego funkcjonalność. Przy zmianach mających wpływ na wygląd zewnętrzny konieczna jest zwykle ingerencja architekta i zgoda wydziału budownictwa. Realizujemy w zasadzie wszystkie możliwe zmiany, ingerujące w kształt pokrycia strzechą. Zmiana kształtu, wielkości czy rodzaju okna to najczęstsza z nich. Wykonujemy rozbiórkę, przebudowę konstrukcji, montaż okna i ponowne pokrycie strzechą w sposób gwarantujący idealną szczelność pokrycia.

Strzecha - modernizacja domu często zmusza do przeróbek powierzchni dachu - tu zmiana wielkości okna z przeróbką konstrukcji drewnianej

Dobudowa do bryły budynku przylegającego aneksu - i takie realizacje mamy w swoim dorobku! Na zdjęciu dobudowa do budynku ogrodu zimowego - otwartej jadalni. Połączenie z dotychczasową częścią dzienną domu uzyskano poprzez wyburzenie częsci ściany i oparcie stropu na podciągu. W miejscu tym zamontowano (ważne skuteczne powiązanie z podwaliną) na planie półokręgu gotowe okna wzmocnione drewnianym wieńcem górnym. Do istniejącej konstrukcji dobudowano pod kątem prostym półokrągłą bryłę nowego dachu i całość pokryto strzechą.

Strzecha - dobudowa ogrodu zimowego do elewacji budynku krytego strzechą z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu

Naprawy uszkodzeń strzechy

7. Uszkodzenia strzechy powstają w różnych okolicznościach. Niekiedy ich przyczyną jest wadliwe wykonanie, niekiedy czas robi swoje a dzikie zwierzęta korzystają z okazji. Coraz częściej przyczyną uszkodzeń są lokalne burze czy tornada niszczące wszystko co stanie im na drodze. Na zdjęciu poniżej przyczyna najpowszechniejsza, czyli po prostu zaniedbanie - samosiewki wyrastają w miejscach, w których dłużej utrzymuje się wilgoć i wrastają korzeniami wgłąb, torując drogę wodzie do głębszych warstw a na końcu do drewnianej konstrukcji.

Dach kryty strzechą wymaga ciągłej uwagi - siewki na strzesze korzeniami niszczą pokrycie

Kolejną przyczyną degradacji strzech jest zbyt bliskie sąsiedztwo roślinności, która z jednej strony hamuje cyrkulację powietrza a z drugiej utrudnia szybkie odparowanie wody z pokrycia. Dodatkowo opadające liście, gałązki tworzą sprzyjające podłoże dla rozwoju siewek, mchów i porostów. Naprawa uszkodzeń polega na zdiagnozowaniu przyczyny uszkodzenia, wymianie zdegradowanego pokrycia i zabezpieczeniu na przyszłość. Na zdjęciu poniżej: po lewej wymiana strzechy pod drzewami, na wprost zniszczenie wywołane małym kątem nachylenia.

Strzecha - dłuższy okres bez opieki czy błędy wykonawcze często powodują miejscowo konieczność głębokich napraw

Jeśli chcesz zlecić wykonanie serwisu

Oferujemy wykonanie kompleksowego serwisu pokrycia strzechą. W celu zamówienia usługi prosimy opisać:

 • kiedy strzecha została wykonana;
 • czy pokrycie jest szczelne;
 • jaka jest powierzchnia strzechy;
 • jaki zakres serwisu jest planowany;
 • kontakt (telefon, adres);
 • sugerowany termin wykonania serwisu.
Termin wykonania serwisu uzależniony jest od jego czasochłonności - w razie dużego zakresu prac może być konieczna rezerwacja pierwszego wolnego terminu, pozwalającego na realizację zlecenia. Jeśli nieznany jest techniczny stan dachu może być konieczne opracowanie opinii technicznej, pozwalającej na właściwe zaplanowanie serwisu i określenie zakresu prac.

Koszt wykonania serwisu jest uzależniony:

 • od wielkości strzechy;
 • od stanu pokrycia;
 • od planowanego zakresu prac, wśród których może znaleźć się modernizacja dachu, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń itp.;
 • od sposobu dostępu do dachu;
 • lokalizacji;
 • ewentualnych dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić (potrzeba wykonania opinii technicznej, potrzeba wynajęcia sprzętu umożliwiającego dostęp do dachu itd.).
Wystawiamy faktury vat. W przypadku nieruchomości spełniających warunki ustawowe możliwy jest vat w wysokości 8%

Strzecha - Szybki kontakt

...

Chcesz zlecić wykonanie serwisu? Nie zapomnij umieścić w zapytaniu wszystkich niezbędnych danych używając poniższego formularza - odpowiemy jak tylko będzie to możliwe!

Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt
Nasza specjalność
Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]