Irbis Strzecharstwo

STRZECHA - KONSTRUKCJA DREWNIANA

to podstawa dachu krytego strzechą! Jeśli spełnia wymogi wytrzymałościowe to reszta jest tylko estetyką, ale bywa, że ta właśnie estetyka ma znaczenie zasadnicze! Wtedy do dzieła przystępujemy my!

Strzecha - konstrukcje drewniane

Zdarza się nam realizować unikalne konstrukcje drewniane, ale najczęściej wykonujemy je albo przy rekonstrukcjach budynków zabytkowych albo przy renowacji dachów krytych strzechą! Jest wśród naszych realizacji kilka autorskich projektów, jak na przykład konstrukcja sześciokątnej altany. Zawsze służymy dobrą radą w przypadku kiedy ekipa wykonująca konstrukcję nie wie jak dostosować ją do pokrycia strzechą.

Łączenie krokwi w kalenicy - takie rozwiązania stosuje się w regionach narażonych na wstrząsy tektoniczne Drewniana konstrukcja okna w dachu  krytym strzechą - jaskółka Irbis Strzecharstwo: zakończenie belki kalenicowej Irbis Strzecharstwo: krokwie oparte na belce kalenicowej Irbis Strzecharstwo: ozdobna konstrukcja drewniana szczytowego kompletu krokwii Oparcie na murłacie krokwii, która będzie przedłużana klinem - Irbis Strzecharstwo

--

Tak się zwykle zaczyna wymiana strzechy. Dla inwestora zaskoczeniem jest, że trzystuletnia, dębowa konstrukcja uległa wpływowi czasu, a my możemy powiedzieć tylko, że wytrzymała tyle w ekstremalnych warunkach! Wilgoć wchłaniana przez pokrycie o grubości 1,20m standardową konstrukcję zniszczyłaby bez problemu, w ciągu kilku lat!

Irbis Strzecharstwo: tak się zaczęła jedna z realizacji

Pamiętać powinniśmy o kilku warunkach, które muszą być spełnione przy pokryciu trzcinowym: waga pokrycia do obliczeń max: ok. 70 kg, kąt nachylenia: najlepiej ok. 50 stopni. Jeśli przekrój dachu ma być zamknięty wykończeniem z GK, to nie zapominajmy o przestrzeni wentylacyjnej gwarantującej cyrkulację powietrza w polach zamkniętych konstrukcyjnie przez kosze! Niech zdjęcia opowiedzą dalej tę historię ;-) Prześlij zapytanie ofertowe

Irbis Strzecharstwo: konstrukcja drewniana altany sześciokątnej, która będzie kryta strzechą Irbis Strzecharstwo: konstrukcja drewniana facjatki o ścianach szachulcowych Irbis Strzecharstwo: kilku piętrowa konstrukcja drewniana Modrzewiowego Dworu Irbis Strzecharstwo: drewniana konstrukcja otwartej świetlicy (bez stropu) Irbis Strzecharstwo: pewne oparcie krokwii na murłacie Irbis Strzecharstwo: drewniana konstrukcja dachu i stropu

--

Ta na zdjęciu była chroniona przez osad dymowy (dom powstał z otworami dymnymi w szczytach). Jedyną opcją było wykonanie konstrukcji prawie od nowa, z jednoczesnym ustawieniem połaci w jednej płaszczyźnie - bo okazało się, że trzykrotnie w ciągu trzystu lat budynek był rozbudowywany, ale za każdym razem konstrukcja miała inne wymiary. Kilka ciekawostek i efekt końcowy

Irbis Strzecharstwo: już w realizacji - etapowe wykonanie strzechy słomianej wraz z konstrukcją drewnianą