Irbis Strzecharstwo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis internetowy Irbis Strzecharstwo, szanuje prawa użytkowników do prywatności. Poniższa polityka prywatności określa, jakie informacje i dane, w jakim przypadkach i na jakich zasadach są zbierane i wykorzystywane.

Globalna polityka prywatności.

Ogólną zasadą naszego serwisu jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Przywiązujemy najwyższą wagę do zyskania i utrzymania zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe. Poniższe zasady obowiązują we wszystkich portalach stworzonych i utrzymywanych przez P.P.H.U. Irbis-Trading oraz w podserwisach pracujących w naszych domenach, mimo różnic w ich funkcjonalności i zawartości merytorycznej. Określenie witryna lub portal oznacza więc, wszystkie podserwisy naszej platformy internetowej.


Zgoda użytkownika

Korzystając z witryny internetowej i publikując na niej swoje dane osobowe, użytkownik oświadcza iż jest świadomy możliwości ich wykorzystania – serwis jest publicznie dostępny, tak jak i wszelkie dane na nim zamieszczone. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z naszego serwisu internetowego.


Ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

W przypadku gromadzenia danych osobowych, zobowiązujemy się: 1. przekazać zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi; 2. gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników; 3. przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę; 4. nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; 5. do ochrony niejawnych danych osobowych i nie udostępniania ich osobom trzecim.


Gromadzenie danych

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z naszych witryn internetowych, gromadzone są następujące dane i zmiany: 1. Informacje przesyłane automatycznie przez przeglądarkę www użytkownika. Informacje zwykle obejmują adres IP providera internetowego użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika oraz nazwę i wersję przeglądarki. Zakres informacji zależy od ustawień przeglądarki www użytkownika. Użytkownik może sprawdzić przeglądarkę, jeżeli chce dowiedzieć się, jakie informacje jego przeglądarka wysyła lub zmienić jej ustawienia. 2. Informacje przekazywane przez przeglądarkę są zbierane automatycznie, w celach statystycznych oraz ułatwiają dopasowanie naszych witryn do preferencji i potrzeb użytkowników. 3. „Cookie” w komputerze użytkownika korzysta z sesyjnych cookies (ciasteczek). Cookie stosuje się w celu oznaczenia komputera użytkownika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. W cookie przechowywane są informację ułatwiające poruszanie się po serwisie, zapamiętujące ustawienia użytkownika itp. Cookie nie identyfikuje użytkownika i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Elementy serwisu używają również “trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki; pozostają w komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie komputera i przeglądarki, nie są niebezpieczne, programy antywirusowe nie interpretują ich jako zagrożenie. 4. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookie, może ustawić swą przeglądarkę na ich odrzucanie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze użytkownika. Wyłączenie obsługi cookie przez przeglądarkę wyłączy niektóre funkcje naszych witryn lub utrudni normalne przeglądanie strony. 5. Świadome i dobrowolne przekazanie danych. Nasze witryny gromadzą informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z serwisu, na przykład informacje, jakie użytkownik przekazuje, zapisując się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz, zadając nam pytania, przesyłając nam swe opinie bądź rejestrując się. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem naszych witryn internetowych dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.


Udostępnianie danych osobowych

Nasze portale nie sprzedają danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych witryn internetowych! Dane osobowe są zawsze udostępniane na wezwania prokuratury, policji, sądów i instytucji pokrewnych.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane w naszych bazach danych lub bazach danych utrzymywanych przez naszych usługodawców. Dostęp do danych jest zabezpieczony odpowiednimi hasłami. Hasła użytkowników podane podczas korzystania z serwisu są zakodowane.


Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów obcych. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Nie sprawujemy kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.


Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryn internetowych, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych na poszczególnych witrynach internetowych.


Dzieci i rodzice

Witryny internetowe w naszych domenach zasadniczo nie są przeznaczone dla osób poniżej 13. roku życia. Świadomie nie namawiamy ani nie gromadzimy danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli dziecko użytkownika przekaże dane osobowe, a użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie, może to zrobić, korzystając z mechanizmów kontaktowych serwisu.


Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień 10 lutego 2018 r.