Irbis Strzecharstwo

FILMY - STRZECHA W OBIEKTYWIE!

Na stronie znajdziecie kilka filmów, zarówno z realizacji pojedyńczych kontraktów jak i tematyczne - poświęcone określonym zagadnieniom związanym bezpośrednio z wykonywaniem dachów trzcinowych.

Strzecha w Danii i Anglii

Realizacja wymiany strzechy na domu wakacyjnym w Danii, w kurorcie wypoczynkowym Vrist, na zachodnim wybrzeżu. W zakresie prac mieściło się zdjęcie starej strzechy, wykonanie konstrukcji nowego okna - lukarny, położenie przeciwpożarowej izolacji konstrukcji, wykonanie nowej strzechy wraz z kalenicą miedzianą i kolejnym elementem tzw. bezpiecznej strzechy: daszkiem z siatką przeciwiskrową na komin. Prace kończyło wykonanie impregnacji powierzchni dla uzyskania klasyfikacji pokrycia jako NRO - nie rozprzestrzeniający ognia!

Renowacja zabytkowego obiektu w Anglii, w hrabstwie Kent, w miejscowości Ottinge. Zakres kontraktu obejmował zrzucenie starej strzechy, naprawę konstrukcji drewnianej z drewna dębowego, odtworzenie kalenicy słomianej, tkanej leszczyną, wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci impregnacji powierzchni, dla uzyskania klasyfikacji dachu jako NRO - nie rozprzestrzeniający ognia. Środek zabezpiecza przed ogniem przenoszonym drogą powietrzną - jest odporny na opady atmosferyczne i ogranicza rozkład trzciny!

Dachy z trzciny w Dani

Kolejna realizacja strzechy na kompleksie wiejskim - tym razem w okolicach Hillerod w Danii. Zakres prac to: zdjęcie starego dachu trzcinowego na wszystkich budynkach, naprawa konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem konstrukcji nowych okien, renowacja starych okien i montaż nowego okna, wykonanie izolacji chroniącej konstrukcję drewnianą, wykonanie od nowa ścian szczytowych z otworem okiennym i drzwiowym, dobudowanie komina i pokrycie całości strzechą trzcinową i zabezpieczenie dla uzyskania klasyfikacji NRO - nie rozprzestrzeniający ognia.

Film prezentuje realizację renowacji dachu siedliska rolniczego w okolicach Horsens w Danii. Kontrakt obejmował swoim zakresem zmianę kształtu dachu na kompleksie głównym, wykonanie nowej konstrukcji na dobudowanej facjatce, wyrównanie poziomu dachu na całym obiekcie, dobudowanie komina i zmiana konstrukcji dachu na jednym z boków obiektu (w celu zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne), wykonanie strzechy na całości, stajni i dwóch obiektach małej architektury, wykonanie izolacji przeciwpożarowej, zwiększającej odporność ogniową dachu.

Strzecha - zabezpieczenia przeciwpożarowe

Irbis Strzecharstwo jest jedną z niewielu firm strzecharskich w Polsce, stosujących najnowsze rozwiązania w celu podniesienia bezpieczeństwa dachów krytych strzechą. Od kilkunastu lat stosujemy rozwiązanie opracowane w Danii, które doskonale chroni dachy kryte strzechą przed skutkami pożaru, a jednocześnie stanowi integralną część systemu Polfibra - opracowanego przez nas sposobu zapewnienia izolacji termicznej dachu krytego strzechą, według standardów Unii Europejskiej.

...