Irbis Strzecharstwo

Trwałość STRZECHY - CZAS EKSPLOATACJI DACHU Z TRZCINY

Brak prawnie uregulowanych standardów wykonania strzech nie może przesądzać o jakości strzech realizowanych w Polsce. Nasza pasja tworzenia strzech, połączona z wiedzą o ich budowie zobowiązuje - prezentujemy warunki i czynniki decydujące o trwałości strzechy.

Potencjalna Trwałość strzechy

W tabeli obok prezentujemy potencjalną trwałość pokrycia strzechą z uwzględnieniem wpływu kąta nachylenia dachu i kąta położenia trzciny. Na rzeczywistą trwałość strzechy mają wpływ ponadto :
  • orientacja względem stron świata; północne połacie ulegają degradacji szybciej, tak jak każde urozmaicenie połaci dachu - miejsca zacienione
  • otoczenie budynku; miejsca o ograniczonej (drzewa, wysokie krzewy) cyrkulacji powietrza ulegają przyspieszonej destrukcji

Powyższe czynniki mogą skrócić czas eksploatacji pokrycia o 20 do 50%.

tabela obrazująca wpływ kąta nachylenia dachu i kąta ułożenia trzciny na trwałość w czasie pokrycia strzechą trzcinową

W warunkach polskich (usługi strzecharskie może wykonywać każdy, z uwagi na brak oficjalnej organizacji branżowej, która w krajach zachodnich wymusza egzekwowanie standardów jakości) inwestor musi uwzględniać jeszcze jeden czynnik, który ma znaczenie decydujące dla trwałości pokrycia - jest nim: profesjonalizm wykonawcy! O wyborze decyduje inwestor i to on, w przypadku błędnego wyboru, będzie borykał się z konsekwencjami. Świadczymy usługę przygotowania opinii technicznej w trakcie realizacji. Zabezpiecza to inwestora przed odbiorem prac wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, które bez znajomości techniki strzecharskiej zwykle są odbierane bez zastrzeżeń!