Irbis Strzecharstwo

STRZECHA - ZABEZPIECZENIA

to zakres prac związanych nierozerwalnie z właściwym wykonaniem strzechy! Skuteczne zabezpieczenie jest wynikiem kompleksowego opracowania projektu, uwzględniającego wszystkie możliwe źródła zagrożenia!

Zabezpieczenie przed pożarem strzechy

IRBIS Strzecharstwo posiada wieloletnią praktykę w realizacji zabezpieczeń. Wykonujemy je w całej Europie i ciągle badamy możliwość zwiększenia ich skuteczności, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów oznaczonych naszym certyfikatem. Stosowany podczas wykonywania zabezpieczeń strzech przed ogniem reżim technologiczny już dziś zapewnia niezawodną jakość, a normy europejskie, choć niejednorodne, podnoszą ich skuteczność!

Certyfikat gwarancyjny na zabezpieczenie przeciwpożarowe strzechy z kontaktem do wykonawcy Zabezpieczenie strzechy przed zapłonem - impregnacja

Efektem dodatkowym impregnacji jest zwiększenie trwałości strzechy - środek pokrywa wodoodporną warstwą części trzciny narażone na wodę z opadów. To woda jest przyczyną degradacji strzechy - sucha trzcina mogłaby trwać zapewne dziesięciokrotnie dłużej! Zabezpieczenie kończymy zamocowaniem w widocznym miejscu certyfikatu. Ważne aby inwestor zadbał o jego utrzymanie - w przypadku pożaru jesteśmy źródłem informacji dla Straży Pożarnej o sposobie zabezpieczenia i metodach gaszenia!

Certyfikat gwarancyjny na przeciwpożarową impregnację strzechy umieszczamy w widocznym miejscu Zabezpieczenie strzechy przed zapłonem - impregnacja

Pożar strzechy i statystyka

Jest kilka możliwych przyczyn pożarów strzech. W krajach europejskich, w których strzechy są oznaką wyjątkowej pozycji społecznej i prestiżu, już dawno wprowadzono obligatoryjne rozwiązania eliminujące najgroźniejsze z nich. Wykonanie komina dedykowanego dla domu krytego strzechą zmniejsza zagrożenie pożarem o ponad 90%. Kolejna przyczyna - niebezpieczeństwo pochodzące od ognia przenoszonego drogą powietrzną zostało zminimalizowane przez opracowanie środka, który naniesiony na powierzchnię strzechy znacząco obniża palność pokrycia, zachowując przy tym estetykę i ekologiczny charakter pokrycia.

Komin wykonany według europejskich standardów przeciw pożarowych Komin wykonany według europejskich standardów przeciw pożarowych

Jeśli dodamy do powyższych właściwy kąt nachylenia dachu oraz daszek na komin z siatką przeciwiskrową, to w zasadzie możemy uznać, że nasz dach jest przygotowany na przewidywalne zagrożenia, jakie wynikają z badań i dotychczasowych statystyk... za wyjątkiem zagrożeń nieprzewidywalnych, czyli na przykład wyładowania elektrycznego podczas burzy, lub celowego podłożenia ognia... co też się przydarzyło w trakcie naszej kariery - ale o tym niżej. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych - dzięki temu oferujemy sprawdzone przez naszą firmę metody o potwierdzonej skuteczności

Daszek na kominie - z siatką przeciwiskrową

W Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Holandii, w Danii gdzie rozwój strzecharstwa trwa nieprzerwanie od tysięcy lat, zabezpieczmy strzechy środkiem produkowanym na licencji amerykańskiej. Czas jego schnięcia to kilka godzin a czas pełnego zabezpieczenia (z pełnym wyschnięciem naniesionej powłoki) dachu o powierzchni ok. 400m2 to maksymalnie kilka godzin. Od kilku lat był też na rynku obecny rodzimy produkt, który stosowało się w przypadku wymogu uzyskania klasy NRO dla pokrycia. Środek ów spełniał, według ITB i wprowadzającego na rynek, wymogi normy! Niestety jego praktyczne zastosowanie określam jako dyskusyjne.

Impregnacja powierzchni strzechy - zmniejszenie palności Zabezpieczenie strzechy przed zapłonem - impregnacja

Zgodnie z aprobatą ITB zabieg polskim środkiem należało wykonać dwukrotnie, a każda warstwa musiała schnąć co najmniej 48 godzin!!! Policzmy - wykonanie pierwszego oprysku jeden dzień, 2 dni na wyschnięcie, wykonanie drugiego zabiegu następny dzień i kolejne 2 dni na wyschnięcie. W sumie do wykonania zabezpieczenia potrzeba sześć dni bez opadów, a jeszcze nie wspomniałem o wieczornych mgłach i wilgotności powietrza. Pomimo doświadczenia nie wykonywaliśmy zabiegu takim środkiem ze względu na brak pewności co do skuteczności! Na szczęście środek zniknął z rynku, chyba głównie na skutek naszej dezaprobaty!

Zabezpieczenie strzechy przed zapłonem - impregnacja

Zabezpieczenie konstrukcji

Najczęstsze, statystycznie, przyczyny zaprószenia ognia w pokryciu eliminuje się wprowadzając rozwiązania o których przeczytaliście powyżej, ale zawsze pozostaje pewien odsetek przyczyn których nie da się uniknąć – wtedy bezpieczeństwo domowników gwarantuje izolacja przeciwogniowa rozkładana na konstrukcji drewnianej. W Anglii są to płyty przeciw ogniowe, montowane na konstrukcji, a pod łatami – niestety płyty te zatrzymują cyrkulację powietrza, która jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania strzechy. Przy braku cyrkulacji trzcina nie nadąża oddawać wilgoci jaką absorbuje z powietrza, a to stwarza doskonałe warunki do rozwoju biologicznych patogenów!

Sepatec - duńskie rozwiązanie zweryfikowane przez czas Sepatec - duńskie rozwiązanie zweryfikowane przez czas Sepatec - duńskie rozwiązanie zweryfikowane przez czas

Od kilkunastu lat stosujemy rozwiązanie Duńskie - materiał izolacyjny - tkaninę z polimeryzowanego włókna szklanego. Izolację uzupełnia się wełną mineralną w miejscach powstawania przedmuchów. Metoda ta nie eliminuje cyrkulacji powietrza i obejmuje ochroną nie tylko konstrukcję ale i łaty drewniane, na których mocuje się tkaninę. Jesteśmy pionierami stosowania tej metody w Polsce, od wielu lat współpracujemy w tym zakresie z firmą właściciela patentu. Zabezpieczenie to zastosowaliśmy w budynku referencyjnym, wzmacniając efekt jaki daje Sepatec o dodatkową izolację z wełny mineralnej, umieszczonej pomiędzy i pod krokwiami - propagujemy je pod nazwą "System Polfibra"

Sepatec na budynku referencujnym uzupełniony izolacją pomiędzy i pod krokwiami - System Polfibra Sepatec na budynku referencujnym uzupełniony izolacją pomiędzy i pod krokwiami - System Polfibra Sepatec na budynku referencujnym uzupełniony izolacją pomiędzy i pod krokwiami - System Polfibra

Elementy uzupełniające

Dobrze zaprojektowany, bezpieczny dom kryty strzechą uwzględnia wszystkie powyższe elementy, ale możemy jeszcze zwiększyć poziom bezpieczeństwa rozszerzając system alarmowy o linię, z umieszczoną na strychu czujką z detektorem dymu i nadmiarowo-różniczkowym sensorem temperatury. Warto skonfigurować system alarmowy w taki sposób aby powiadamiał odrębnym komunikatem o wykryciu pożaru! Obligatoryjnie dom kryty strzechą powinien być wyposażony w łatwo dostępny zawór czerpalny z wężem zakończonym prądownicą. Długość węża musi umożliwić pokrycie strugą wody całego dachu.

linia alarmowa z czujką dymu na strychu

Niezmiernie istotne jest przekazanie informacji o sposobie zabezpieczenia pokrycia w przypadku akcji gaśniczej. Od tego zależy sposób działania strażaków i jego skuteczność! Jeśli konstrukcja jest oddzielona barierą od pożaru, to nie trzeba podejmować działań wewnątrz budynku, co zdecydowanie zmniejsza szkody powstałe podczas akcji gaśniczej. Jest wtedy możliwe prowadzenie działań z niewielkiej odległości od źródła ognia, bo temperatura płonącej strzechy jest ograniczona przez brak dostępu tlenu. Dzięki temu akcja gaśnicza jest krótka i skuteczna. Certyfikat Gwarancyjny zawiera kontakt do wykonawcy!

Certyfikat Gwarancyjny z kontaktem do wykonawcy strzechy.

Jeśli chcesz zlecić impregnację

Oferujemy wykonanie zabezpieczenia w postaci impregnacji powierzchni strzechy. W celu zamówienia usługi prosimy opisać:

 • jaka jest przyczyna wykonania zabezpieczenia;
 • jaki jest rodzaj pokrycia i wykończeń;
 • ilość okien i innych elementów na dachu.
 • wielkość dachu i dostęp
 • kontakt (telefon, adres);
 • zdjęcia obiektu
 • sugerowany termin wykonania zabezpieczenia.
Możemy zmienić termin wykonania zabezpieczenia w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub braku na stanie wystarczającej ilości impregnatu.

Koszt wykonania zabezpieczenia jest uzależniony:

 • od wielkości impregnowanej powierzchni;
 • od ilości elementów wymagających ochrony przed zabrudzeniem;
 • od klasyfikacji jaką dach ma uzyskać w wyniku impregnacji;
 • od sposobu dostępu do dachu;
 • lokalizacji;
 • ewentualnych dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić (potrzeba wykonania serwisu, potrzeba wynajęcia sprzętu umożliwiającego dostęp do dachu itd.).
Wystawiamy faktury vat.

Przeciętny czas realizacji zapezpieczenia 200m2 to jeden dzień roboczy.

Strzecha - Szybki kontakt

...

Chcesz zlecić wykonanie zabezpieczeń? Przekaż nam wszystkie niezbędne dane - skontaktuj się używając poniższego formularza - odpowiemy jak tylko będzie to możliwe!

Informacje o firmie

· 1991 to rok założenia firmy.
· 2003 rok, kwiecień – pierwszy kontrakt zagraniczny Belgia - Lanaken.
· 2005 rok - Dania, Rinkenaes - przed wizytą Jego Królewskiej Wysokości przywróciliśmy świetność rezydencji - budynek otrzymał miano "Perła Architektury Duńskiej"!
· W roku 2016 obchodziliśmy 25 lat istnienia firmy!

Komunikujemy się w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Strzecha - Kontakt
Nasza specjalność
Nasza specjalność - dwa tysiące metrów kwadratowych strzechy w sześćdziesiąt dni
Realizacja w Zangersheide

Aby pokryć, w rozsądnym dla inwestora czasie, dach rezydencji czy budynku użytkowego o wielkości rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych konieczna jest nowoczesna organizacja pracy […]